loading

Sách, tuyển tập

Đồng tiền lên ngôi : lịch sử tài chính thế giới / Niall Ferguson ; Lê Quốc Phương, Vũ Hoàng Linh dịch

Tác giả : Niall Ferguson ; Lê Quốc Phương, Vũ Hoàng Linh dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 551 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786047778713

Số phân loại : 332.09

Chủ đề : 1. Kinh tế học -- Lịch sử. 2. Tài chính quốc tế -- Lịch sử. 3. Tài chính -- Lịch sử. 4. Tiền tệ -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3155/2021
(4082)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3156/2021
(DN 465/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top