loading

Sách, tuyển tập

Tiểu luận về dân Bắc Kỳ / Gustave Dumoutier ; Vũ Lưu Xuân dịch

Tác giả : Gustave Dumoutier ; Vũ Lưu Xuân dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 434 tr. : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786045554036

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Miền Bắc Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 19. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3205/2021
(13257/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3206/2021
(13257/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top