loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Do Thái / Paul Johnson ; Đặng Việt Vinh dịch ; Võ Minh Tuấn hiệu đính

Tác giả : Paul Johnson ; Đặng Việt Vinh dịch ; Võ Minh Tuấn hiệu đính

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 891 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048895693

Số phân loại : 909.04924

Chủ đề : 1. Người Do Thái -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3147/2021
(12634)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3148/2021
(12635)
Đang được mượn
Top