loading

Sách, tuyển tập

Xứ Đông Dương : hồi ký / Paul Doumer ; Lưu Đình Tuân ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Việt Long hiệu đính

Tác giả : Paul Doumer ; Lưu Đình Tuân ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Việt Long hiệu đính

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 650 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786047777075

Số phân loại : 959.703

Chủ đề : 1. Đông Dương -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3145/2021
(13563/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3146/2021
(13563/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top