loading

Sách, tuyển tập

Tự truyện Benjamin Franklin (Từ 1706 đến 1757) / Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch

Tác giả : Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 237 tr. : chân dung ; 24 cm

ISBN : 9786043202038

Số phân loại : 973.3092

Chủ đề : 1. Franklin, Benjamin, 1706-1790. 2. Chính khách -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử. 3. Tự truyện.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3199/2021
(14512/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3200/2021
(14512/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top