loading

Sách, tuyển tập

Beethoven : âm nhạc & cuộc đời / Lewis Lockwood ; Lê Ngọc Anh, Mai Đức Hạnh dịch ; Trang Trịnh hiệu đính

Tác giả : Lewis Lockwood ; Lê Ngọc Anh, Mai Đức Hạnh dịch ; Trang Trịnh hiệu đính

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 735 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786048886554

Số phân loại : 780.92

Chủ đề : 1. Beethoven, Ludwig van, 1770-1827. 2. Nhà soạn nhạc -- Đức -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3133/2021
(NT 476)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3134/2021
(NT 477)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top