loading

Sách, tuyển tập

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ biên

Tác giả : Nguyễn Văn Báu chủ biên

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 222 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786045875018

Số phân loại : 651.5042

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Quản lý. 2. Hồ sơ -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3193/2021
(11454)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3194/2021
(11455)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top