loading

Sách, tuyển tập

Claude Monet / Gérard Denizeau ; Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thị Quỳnh Châu dịch ; Ngân Hà hiệu đính

Tác giả : Gérard Denizeau ; Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thị Quỳnh Châu dịch ; Ngân Hà hiệu đính

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 126 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

ISBN : 9786047782918

Số phân loại : 759.44

Chủ đề : 1. Monet, Claude, 1840-1926. 2. Họa sĩ -- Pháp -- Tiểu sử. 3. Hội họa Pháp -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3623
(NT 314/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3624
(NT 314/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top