loading

Sách, tuyển tập

Biến động : các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như thế nào / Jared Diamond ; Nguyễn Thanh Xuân dịch

Tác giả : Jared Diamond ; Nguyễn Thanh Xuân dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 539 tr., 16 tờ tranh ảnh (1 phần màu) : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786048897994

Số phân loại : 303.48409

Chủ đề : 1. Thay đổi xã hội -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3129/2021
(2523)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3130/2021
(DN 266/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4206/2022
(2522/6)
Đang được mượn
Top