loading

Sách, tuyển tập

Paul Gauguin / Laure-Caroline Semmer ; Nguyễn Thanh Xuân dịch

Tác giả : Laure-Caroline Semmer ; Nguyễn Thanh Xuân dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 127 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

ISBN : 9782035936271

Số phân loại : 759.44

Chủ đề : 1. Gauguin, Paul, 1848-1903. 2. Họa sĩ -- Pháp -- Tiểu sử. 3. Nghệ thuật Pháp -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3619
(NT 314/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3620
(NT 314/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top