loading

Sách, tuyển tập

Adolf Hitler : chân dung một trùm phát xít / John Toland ; Nguyễn Hiền Thu, Nguyễn Hồng Hải dịch

Tác giả : John Toland ; Nguyễn Hiền Thu, Nguyễn Hồng Hải dịch

Nhà xuất bản : Khoa học - xã hội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1191 tr., 4 tờ chân dung, tranh ảnh : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786049964220

Số phân loại : 943.086092

Chủ đề : 1. Hitler, Adolf, 1889-1945. 2. Trùm phát xít -- Tiểu sử. 3. Đức -- Lịch sử -- 1933-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3107/2021
(13104)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3108/2021
(13105)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top