loading

Sách, tuyển tập

Biết nuôi dưỡng thái độ tích cực / Nguyễn Văn Hải

Tác giả : Nguyễn Văn Hải

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3062/2021
(DN 1128/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3063/2021
(10461)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3064/2021
(10462)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top