loading

Sách, tuyển tập

The father / August Strindberg ; transl. by Edith and Warner Oland

Tác giả : August Strindberg ; transl. by Edith and Warner Oland

Nhà xuất bản : Branden

Năm xuất bản : 1912

Nơi xuất bản : Brookline Village, MA

Mô tả vật lý : 73 tr. ; 16 cm

Số phân loại : 839.726

Chủ đề : 1. Kịch Thụy Điển -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Thụy Điển -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 271/2001
(K10.12_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top