loading

Sách, tuyển tập

Lắng nghe thời gian : thơ / Giang Nam

Tác giả : Giang Nam

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 91 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1600
Đang xử lý kỹ thuật
Top