loading

Sách, tuyển tập

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh, 1900-2000 : tuyển tập kịch bản sân khấu. Q.4 / tổng chủ biên, Mai Quốc Liên ; Cao Đức Trường chủ biên

Tác giả : tổng chủ biên, Mai Quốc Liên ; Cao Đức Trường chủ biên

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 850 tr. : chân dung (1 phần màu) ; 27 cm

ISBN : 9786046831679

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Kịch bản sân khấu -- 1900-2000.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2690/2021
(VH 2596/11)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2691/2021
(VH 2596/12)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top