loading

Luận án, luận văn

Fat crystallization of palm - based blends with anhydrous milk fat / Nguyễn Bảo Việt

Tác giả : Nguyễn Bảo Việt

Nhà xuất bản : Ghent University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [Belgium]

Mô tả vật lý : xiii, 145 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9789463573603

Số phân loại : 572.57

Chủ đề : 1. Chất béo. 2. Chất béo trong sữa -- Thành phần. 3. Dầu cọ -- Thành phần. 4. Luận án -- Bỉ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26813
Đang xử lý kỹ thuật
Top