loading

Luận án, luận văn

Aider les enseignants pendant la phase d'élaboration du scénario pédagogique par une approche ontologique de la modélisation des connaissances tâches-techniques du domaine considéré / Vũ Thị Mỹ Hằng ; Dirigée : Pierre Tchounikine

Tác giả : Vũ Thị Mỹ Hằng ; Dirigée : Pierre Tchounikine

Nhà xuất bản : Université Grenoble Alpes

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [France]

Mô tả vật lý : v, 146 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 371.1020285

Chủ đề : 1. Công nghệ giáo dục. 2. Đổi mới giáo dục. 3. Giảng dạy bằng máy tính. 4. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26811
Đang xử lý kỹ thuật
Top