loading

Luận án, luận văn

Tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid, 7-ADCA, D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và B của nifedipin dùng trong kiểm nghiệm thuốc / Trần Văn Mười ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh

Tác giả : Trần Văn Mười ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 615.704

Chủ đề : 1. Nifedipine -- Kiểm nghiệm -- Tóm tắt. 2. Amlodipin -- Kiểm nghiệm -- Tóm tắt. 3. Captopril -- Kiểm nghiệm -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Thuốc -- Kiểm nghiệm -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26799
Đang xử lý kỹ thuật
Top