loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay sức khỏe và đời sống / [Nguyễn Hoàng sưu tầm]

Tác giả : [Nguyễn Hoàng sưu tầm]

Nơi xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 292 tr. : bảng, hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 079.597

Chủ đề : 1. Bài báo Việt Nam. 2. Báo chí -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 1624
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top