loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh - Lý thuyết và thực tiễn / Phạm Trần Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Bút

Tác giả : Phạm Trần Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Bút

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 149, [96] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.120959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quy hoạch đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Quy hoạch vùng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26791
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26792 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top