loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa tỷ giá và vốn đầu tư nước ngoài : nghiên cứu trường hợp Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 132, xiii-xci tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Tỷ giá -- Việt Nam. 4. Vốn đầu tư -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26787
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26788 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top