loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại T.P. Hồ Chí Minh : nghiên cứu dưới góc nhìn từ doanh nghiệp du lịch / Nguyễn Thị Thu Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 173, [119] tờ : bảng, sơ đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.479159779

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quản lý. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26784
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26785 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top