loading

Luận án, luận văn

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Bình Thuận : phụ lục / Hoàng Thanh Liêm ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Trung Lương, Nguyễn Thạnh Vượng

Tác giả : Hoàng Thanh Liêm ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Trung Lương, Nguyễn Thạnh Vượng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 103 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 338.479159759

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26778
Đang xử lý kỹ thuật
Top