loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Bình Thuận / Hoàng Thanh Liêm ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Trung Lương, Nguyễn Thạnh Vượng

Tác giả : Hoàng Thanh Liêm ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Trung Lương, Nguyễn Thạnh Vượng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 179 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.479159759

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26777
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26779 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top