loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng nhân sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm - Giá trị và ý nghĩa lịch sử / Trần Thị Mỹ Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hữu Toàn

Tác giả : Trần Thị Mỹ Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hữu Toàn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1491 – 1585 -- Tóm tắt. 2. Danh nhân -- Việt Nam -- Thế kỷ 16 -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Nhân loại học -- Tóm tắt. 5. Triết học Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26776
Đang xử lý kỹ thuật
Top