loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng nhân sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm - Giá trị và ý nghĩa lịch sử / Trần Thị Mỹ Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hữu Toàn

Tác giả : Trần Thị Mỹ Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hữu Toàn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 186, [48] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1491 – 1585. 2. Danh nhân -- Việt Nam -- Thế kỷ 16. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nhân loại học. 5. Triết học Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26774
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26775 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top