loading

Luận án, luận văn

Mô hình biểu diễn trực quan dữ liệu không gian - thời gian đa biến / Nguyễn Thị Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Vĩnh Phước

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Vĩnh Phước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 32 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 005.118

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Trực quan thông tin -- Chương trình máy tính -- Tóm tắt. 4. Trực quan thông tin -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26766
Đang xử lý kỹ thuật
Top