loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô hình biểu diễn trực quan dữ liệu không gian - thời gian đa biến / Nguyễn Thị Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Vĩnh Phước

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Vĩnh Phước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 184, [33] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.118

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trực quan thông tin -- Chương trình máy tính. 4. Trực quan thông tin -- Xử lý dữ liệu. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26764
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26765 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top