loading

Sách, tuyển tập

Tiăng chia muối biển. Q.1, Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu

Tác giả : Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 719 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049949975

Số phân loại : 895.9221032

Chủ đề : 1. Người Mơ Nông -- Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 2. Người Mơ Nông -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội. 3. Sử thi Mơ Nông -- Dịch sang tiếng Việt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2678/2021
(VH 2942/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2679/2021
(VH 2942/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top