loading

Sách, tuyển tập

Sao đỏ : tiểu thuyết / Bút Ngữ

Tác giả : Bút Ngữ

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 247 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049949432

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2652/2021
(VH 3662/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2653/2021
(VH 3662/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top