loading

Sách, tuyển tập

Ngày mai sáng rỡ : tập truyện ngắn / Niê Thanh Mai

Tác giả : Niê Thanh Mai

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 131 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047027781

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2630/2021
(VH 4924/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2631/2021
(VH 4924/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top