loading

Sách, tuyển tập

Hoa chuối đỏ miền rừng Phja Bjooc : chuyên luận văn học / Lê Thị Bích Hồng

Tác giả : Lê Thị Bích Hồng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049950261

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2608/2021
(VH 3075/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2609/2021
(VH 3075/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top