loading

Sách, tuyển tập

Vả tập tàu dào miền = Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao / Triệu Kim Văn sưu tầm, dịch

Tác giả : Triệu Kim Văn sưu tầm, dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047028535

Số phân loại : 398.995978

Chủ đề : 1. Người Dao -- Việt Nam -- Bắc Kạn -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Dao -- Việt Nam -- Bắc Kạn -- Văn hóa dân gian. 3. Tục ngữ Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2602/2021
(6831)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2603/2021
(6832)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top