loading

Sách, tuyển tập

Nắng chiều bên suối : tập thơ / Hoàng Chiến

Tác giả : Hoàng Chiến

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049950964

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2588/2021
(VH 2918/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2589/2021
(VH 2918/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top