loading

Sách, tuyển tập

Hạt dẻ non : tiểu thuyết / A Sáng

Tác giả : A Sáng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 335 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043063660

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2580/2021
(VH 3879/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2581/2021
(VH 3879/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top