loading

Sách, tuyển tập

Great issues in American history : from reconstruction to the present day, 1864-1981 / edited by Richard Hofstadter and Beatrice K. Hofstadter

Tác giả : edited by Richard Hofstadter and Beatrice K. Hofstadter

Nhà xuất bản : Vintage Books

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : tr. ; 18 cm

Số phân loại : 973

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ -- Lịch sử -- Nguồn tư liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 288/2001
(K10.12_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top