loading

Sách, tuyển tập

Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / Phạm Duy Nghĩa

Tác giả : Phạm Duy Nghĩa

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 371 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047027514

Số phân loại : 895.9228308

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Nhà văn người dân tộc thiểu số -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn xuôi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2572/2021
(VH 5612/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2573/2021
(VH 5612/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top