loading

Sách, tuyển tập

Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / Nguyễn Thị Kim Vân chủ biên với sự cộng tác của Ksor Phúc, Nguyễn Thị Thanh Lan

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Vân chủ biên với sự cộng tác của Ksor Phúc, Nguyễn Thị Thanh Lan

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 343 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786047027545

Số phân loại : 398.410959762

Chủ đề : 1. Đời sống tôn giáo. 2. Người Jrai (Dân tộc Đông Nam Á) -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. Tín ngưỡng. 4. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2570/2021
(6728)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2571/2021
(6729)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top