loading

Luận án, luận văn

A two-factor model for service quality management : the conceptual development and an application to co-op mart Nguyen Dinh Chieu, Viet Nam : a research study submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration / Ho Dac Nguyen Nga

Tác giả : Ho Dac Nguyen Nga

Nhà xuất bản : Asian Institute of Technology School of Management

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Bangkok, Thailand

Mô tả vật lý : vi, 77 tờ : biểu đồ, sơ đồ ; 29 cm

Số phân loại : 658.879

Chủ đề : 1. Dịch vụ khách hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Kinh doanh hàng tạp phẩm -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Thái Lan. 4. Quan hệ khách hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Siêu thị -- Quản lý. 6. Siêu thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10890
Phục vụ đọc tại chỗ
Top