loading

Sách, tuyển tập

Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975-2020) / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến

Tác giả : Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 395 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9786045853313

Số phân loại : 959.779044

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1975-2020. 2. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1975-2020. 3. Sức khỏe cộng đồng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1975-2020. 4. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử -- 1975-2020. 5. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Quốc phòng -- 1975-2020.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2393/2021
(14480/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2394/2021
(14480/2)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 275/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Booth 002 (Quận 1) - 96C, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh BO.01.00171
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Booth 002 (Quận 1) - 96C, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh BO.01.00172
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top