loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Les journalistes nord-vietnamien lors de la guerre du Vietnam 1955-1975 = North Vietnamese journalists in the Vietnam war 1955-1975 / Trần Thị Ngọc Nhung

Tác giả : Trần Thị Ngọc Nhung

Nhà xuất bản : Université de Rennes 1

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Rennes, France

Mô tả vật lý : xxxii, 285 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 070.92

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Nhà báo. 2. Luận án -- Pháp. 3. Phóng viên chiến trường -- Việt Nam -- 1955-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26756
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26757 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top