loading

Luận án, luận văn

Shrinkage estimation of covariance matrix for portfolio selection on Vietnam stock market / Nguyễn Minh Nhật ; Academic supervisor : Nguyen Duc Trung

Tác giả : Nguyễn Minh Nhật ; Academic supervisor : Nguyen Duc Trung

Nhà xuất bản : Banking University of Ho Chi Minh city

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : viii, 44 tr. : bảng, hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 658.152

Chủ đề : 1. Giao dịch chứng khoán -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phân tích hiệp phương sai -- Tóm tắt. 4. Quản lý danh mục đầu tư -- Tóm tắt. 5. Quản lý rủi ro tài chính -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26752
Đang xử lý kỹ thuật
Top