loading

Luận án, luận văn

Shrinkage estimation of covariance matrix for portfolio selection on Vietnam stock market / Nguyễn Minh Nhật ; Academic supervisor : Nguyen Duc Trung

Tác giả : Nguyễn Minh Nhật ; Academic supervisor : Nguyen Duc Trung

Nhà xuất bản : Banking University of Ho Chi Minh city

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : xii, [157] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 658.152

Chủ đề : 1. Giao dịch chứng khoán -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phân tích hiệp phương sai. 4. Quản lý danh mục đầu tư. 5. Quản lý rủi ro tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26751
Đang xử lý kỹ thuật
Top