loading

Luận án, luận văn

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và quản lý tinh gọn đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh / Văn Hữu Quang Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Nguyễn Thanh Lâm

Tác giả : Văn Hữu Quang Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Nguyễn Thanh Lâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 658.00285

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Mạng máy tính -- Quản lý -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Doanh nghiệp -- Quản lý -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26746
Đang xử lý kỹ thuật
Top