loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và quản lý tinh gọn đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh / Văn Hữu Quang Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Nguyễn Thanh Lâm

Tác giả : Văn Hữu Quang Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Nguyễn Thanh Lâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : xiii, [288] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.00285

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Mạng máy tính -- Quản lý -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Doanh nghiệp -- Quản lý -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26744
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26745 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top