loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / Phan Bùi Gia Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Vi Trọng, Nguyễn Trần Phúc

Tác giả : Phan Bùi Gia Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Vi Trọng, Nguyễn Trần Phúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : c, 138, [47] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.642597

Chủ đề : 1. Giao dịch chứng khoán -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hội đồng quản trị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thông tin bất cân xứng. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26735
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26736 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top