loading

Luận án, luận văn

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thế Khải

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thế Khải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 658.827

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nhân viên ngân hàng -- Tóm tắt. 4. Quản trị kinh doanh -- Tóm tắt. 5. Thành công trong kinh doanh -- Tóm tắt. 6. Thương hiệu -- Tóm tắt. 7. Văn hóa doanh nghiệp -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26730
Đang xử lý kỹ thuật
Top