loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thế Khải

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thế Khải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [12], [khoảng 350] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.827

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhân viên ngân hàng. 4. Quản trị kinh doanh. 5. Thành công trong kinh doanh. 6. Thương hiệu. 7. Văn hóa doanh nghiệp. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26728
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26729 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top