loading

Luận án, luận văn

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam / Bạch Thanh Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tân, Trần Đăng Khoa

Tác giả : Bạch Thanh Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tân, Trần Đăng Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Dịch vụ thông tin -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Mua sắm -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quản trị kinh doanh -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Thị hiếu người tiêu dùng -- Tóm tắt. 6. Tìm kiếm thông tin Internet -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26723
Đang xử lý kỹ thuật
Top