loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam / Bạch Thanh Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tân, Trần Đăng Khoa

Tác giả : Bạch Thanh Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tân, Trần Đăng Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [11], [323] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Dịch vụ thông tin -- Việt Nam. 2. Mua sắm -- Việt Nam. 3. Quản trị kinh doanh -- Việt Nam. 4. Thị hiếu người tiêu dùng -- Việt Nam. 5. Tìm kiếm thông tin Internet -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26721
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26722 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top